Wyślij ZgłoszenieZgłoszenia nalezy kierować na adres:
zgloszenia@prawo-centrum.pl
Jeżeli dostrzegasz problem prawny dotykający Ciebie lub innych, zgłoś go do Centrum. Możliwe, że Twój problem został już wcześniej dostrzeżony i zaproponujemy Ci jego rozwiązanie, nie wykluczone też, że jesteś pierwszy i dzięki Tobie uruchomiony zostanie projekt zmierzający do rozwiązania nowego problemu prawnego.

Zgłoszenia należy kierować na adres zgłoszenia@prawo-centrum.pl, w temacie korespondencji elektronicznej prosimy o wpisanie jako pierwszego słowa „ZGŁOSZENIE”.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie problemu w formie opisu stanu faktycznego ze wskazaniem najważniejszych dla sprawy okoliczności oraz podpisanie korespondencji elektronicznej pełnym imieniem i nazwiskiem. Bardzo prosimy, aby zgłoszenie zakończone zostało oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Centrum danych osobowych Zgłaszającego o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie do Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej sp. z o.o. zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Centrum pragnie poinformować, iż podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek, w przypadku niepodania danych osobowych Centrum pozostawi zgłoszenie bez rozpoznania. Ponadto, każdy Zgłaszający ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania – w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej na wskazany powyżej adres.