Nawiąż WspółpracęZgłoszenia nalezy kierować na adres:
zgloszenia@prawo-centrum.pl
Jeżeli posiadasz co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze, niezbędną wiedzę i doświadczenie zgłoś się do nas.

Zgłoszenia należy kierować na adres zgłoszenia@prawo-centrum.pl, w temacie korespondencji elektronicznej prosimy o wpisanie jako pierwszego słowa „WSPÓŁPRACA”.

Zwracamy się z prośbą o załączenie do korespondencji CV/życiorysu oraz jej podpisanie pełnym imieniem i nazwiskiem.

Bardzo prosimy, aby zgłoszenie zakończone zostało oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Centrum danych osobowych Zgłaszającego o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie do Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej sp. z o.o. zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego zgłoszenia, w tym w szczególności do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Centrum pragnie poinformować, iż podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek, w przypadku niepodania danych osobowych Centrum pozostawi zgłoszenie bez rozpoznania. Ponadto, każdy Zgłaszający ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania – w drodze korespondencji