PRAWO PODWYKONAWCY


4 kroki do bezpiecznej umowy i uzyskania
zapłaty za wykonane roboty budowlane

zadzwoń lub napisz do nas:
biuro@prawo-podwykonawcy.pl
+48 787 610 727Po wykonaniu niemal całości prac Zamawiający podnosi roszczenia z rzekomo należnych mu kar umownych lub w inny sposób unika zapłaty wynagrodzenia? Nie wiesz jak bezpiecznie zawrzeć i wykonać umowę o roboty budowlane?

Jeżeli na chociaż jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco oznacza to, że niniejszy projekt jest adresowany właśnie dla Ciebie.

Zadzwoń, lub napisz do nas. Zajmujemy się profesjonalnie pomocą prawną dla Podwykonawców i Wykonawców robót budowlanych.

W ostatnich latach odnotowaliśmy w Polsce bardzo duży wzrost spraw gospodarczych związanych z realizacją umów o roboty budowlane. Wydaje się, że podstawową przyczyną tego zjawiska jest coraz większe dążenie po stronie Zamawiających (Inwestorów, Generalnych Wykonawców) do maksymalizacji oszczędności w procesie budowlanym. Dlaczego ma to następować kosztem podmiotów, które rzeczywiście projektują lub wykonują te prace? Dlaczego niejednokrotnie kadra menedżerska w dużych firmach budowlanych otrzymuje dodatkowe premie uzależnione od wysokości naliczonych podwykonawcom i dostawcom kar umownych, a kaucje gwarancyjne traktowane są de facto jako część pieniędzy należnych Zamawiającemu, a nie Podwykonawcy?

Wskazane wyżej problemy zostały dostrzeżone przez Centrum Pomocy i Obsługi Prawnej, które podjęło się kompleksowego spojrzenia na problemy sektora budowlanego małych i średnich przedsiębiorców. W naszej ocenie obecny stan rzeczy stanowi istotną barierę dla rozwoju gospodarczego Polski!

Aby uniknąć opisanych problemów należy zachowywać szczególną ostrożność w trakcie całego procesu budowlanego począwszy od analizy postanowień umownych (nieraz bardzo obszernych umów oraz OWU i załączników, w których często „przemycane” są niekorzystne dla Podwykonawcy postanowienia umowne), poprzez negocjacje postanowień umownych, właściwą dokumentację procesu budowlanego oraz końcowe rozliczenie kontraktu, z uwzględnieniem zatrzymanych kaucji.

Prawnicy pracujący przy projekcie spotkali się w swojej pracy zawodowej z umowami większości działających w kraju Generalnych Wykonawców, znane są im także zazwyczaj stosowane przez nich strategie zmierzające do obniżenia należnego wynagrodzenia za wykonane roboty. Wiemy, że niektórzy z Zamawiających dopuszczają daleko idące zmiany w proponowanych przez nich wzorcach umownych, inni w ogóle nie widzą możliwości tego rodzaju zmian – wiemy też, że niekiedy nie warto w takim wypadku podejmować się prac, gdyż kary umowne i zatrzymane kaucje mogą doprowadzić na skraj bankructwa nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo.

Zadbaj o profesjonalizm wykonywanych prac, a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo w procesie budowlanym.