POLAK ZA GRANICĄ


Jeżeli wyjeżdżając z kraju zostawiłeś
za sobą niedokończone sprawy

ZADZWOŃ LUB NAPISZ
A MY DO CIEBIE ODDZWONIMY

biuro@polak-za-granica.pl
+48 787 610 727Jedną z pierwszych inicjatyw Centrum było stworzenie ram organizacyjnych do świadczenia pomocy prawnej Polakom znajdującym się poza granicami kraju.

Zajmujemy się przede wszystkim sprawami z zakresu:

1. PRAWA CYWILNEGO:

- szkód na osobie i na mieniu - dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,

- ochrony dóbr osobistych,

- analizy sytuacji prawnej – ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń po powrocie do kraju od zainteresowanego (przede wszystkim pod kątem instytucji przedawnienia),

- podejmowanie działań zmierzających do przerwania biegu przedawnienia i dochodzenia roszczeń – jeżeli zainteresowany jest wierzycielem,


2. PRAWA RODZINNEGO:

- dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,

- o alimenty,

- o rozwód,

- o podział majątku, w tym także, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość rolna,

- konsultacje w zakresie możliwości uzyskania środków z programu Rodzina 500 plus,

- kompleksowa obsługa zagadnień związanych z dziedziczeniem,


3. PRAWA KARNEGO:

- zagadnień związanych z wydaniem i wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania,

- uzyskania listu żelaznego,

- analizy sytuacji prawnej – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ewentualnego wykonania kary po powrocie do kraju, przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kary,

- reprezentacji w innych postępowaniach karnych, w tym karnych skarbowych,

- postępowań karnych wykonawczych,


4. PRAWA PUBLICZNEGO:

- prawa administracyjnego,

- prawa podatkowego i innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, ze szczególnym uwzględnianiem instytucji przedawnienia,

- postępowania egzekucyjnego w administracji.


Ze względu na otwartą strukturę Centrum jesteśmy w stanie rozwiązać także wiele innych, nie wskazanych powyżej problemów.
Jeżeli zdecydujesz się na powrót do kraju – świadczymy pomoc przy wyborze formy prawnej i założeniu firmy.