PRAWO DZIAŁKOWCA


Uzyskaj pełną kontrolę swojej składki.
Przestań finansować struktury PZD.

biuro@prawo-działkowca.pl
+48 787 610 727

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku otwiera przed Działkowcami nowe możliwości. Już 141 ogrodów działkowych skorzystało z możliwości jakie daje ustawa, tam Działkowcy w pełni samodzielnie decydują o rozwoju swojego Ogrodu.

Centrum jest podmiotem stworzonym z inspiracji łódzkich prawników, z których jeden jest z zamiłowania Działkowcem. W roku 2014 podjął on wraz z Zarządem jego ROD inicjatywę i wspólnie doprowadzili do wyodrębnienia Ogrodu ze Struktur PZD.

Obecnie Ogród ten działa w formie stowarzyszenia, jest wyłącznym właścicielem infrastruktury ogrodowej oraz wszystkich środków wpłacanych przez Działkowców. Działkowcy w pełni samodzielnie decydują o wysokości opłat ogrodowych i rozwoju Ogrodu. Odprowadzane przez Działkowców składki w 100 % przeznaczane są na cele Ogrodu.


Dotychczas ponad sto Ogrodów w Polsce skorzystało z możliwości wydzielenia się ze struktur PZD i dziś samodzielnie prowadzi swoje Ogrody. Niektóre z Ogrodów są już nawet w trakcie procedur zmierzających do nabycia prawa własności nieruchomości, na której położony jest Ogród.


Centrum jako pierwsze w Polsce opracowało kompletny model usamodzielnienia Ogrodu i jego dalszego rozwoju. Celem Centrum jest, aby każdy Ogród stanowił własność Działkowców posiadających prawo do działki, co daje największą gwarancję jego dalszego istnienia i uniezależnia Działkowców od bieżących zmian prawnych i politycznych.


Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej, albo jesteście Państwo zainteresowani wyodrębnieniem zarządzanego przez Państwa Ogrodu – bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu 787 610 727, adresem email: biuro@prawo-działkowca.pl lub odwiedzenie jednej ze stron internetowych: www.prawo-działkowca.pl lub www.prawo-centrum.pl.

Potrafimy rozwiązać także najczęstsze problemy Działkowców. Świadczymy pomoc prawną w przypadku zagrożenia likwidacją Ogrodu, postępowania dotyczącego zabudowań na terenie działki oraz przygotowania umów dotyczących sprzedaży/darowizny prawa do działki. Istnieje możliwość nieodpłatnego informacyjnego spotkania z Zarządem lub Działkowcami, podczas którego odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.